Disclaimer – Laura Schuurman

Gebruikersvoorwaarden
• Laura Schuurman streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Laura Schuurman niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
• Laura Schuurman sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website van Laura Schuurman. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houdt Laura Schuurman zich aanbevolen.
• Laura Schuurman zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Laura Schuurman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.
• Laura Schuurman garandeert niet dat e-mails die aan Laura Schuurman worden verzonden (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt aangezien tijdige ontvangst van e-mails niet gegarandeerd kan worden. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Laura Schuurman te corresponderen, accepteert u dit risico. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website en/of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Laura Schuurman en de gebruiker van de website ontstaan.
• Niets op deze website mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Laura Schuurman worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt worden of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.
• Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders ten behoeve van het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Website design & realisatie
Design: WordPress.com
Realisatie: Maarten Verdoes & Laura Schuurman

Vragen?
Deze website is met zorg samengesteld met vermelding van relevante bronnen.
Bij vragen kun je contact opnemen met Laura Schuurman.

Laura Schuurman
Hoge Vonderpad 1, 8271 LH IJsselmuiden
06-18395165, info@lauraschuurman.nl

KvK: 90760999
Btw identificatie: NL004841194B78

Beroepsorganisatie lidmaatschap: CAT – Collectief Alternatieve Therapeuten
Geschillencommissie: GAT – Geschillen Alternatieve Therapeuten
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: BAT – Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten